logoen

Søstrene Grene ble startet i Århus av de to Grene-søstrene i 1973.

Ideen med de lave prisene oppstod ut fra en oppfatning av at det krevdes noe utenom det vanlige for å få kundene til å ta turen opp en bratt trapp til 2. etasje. På den måten var Søstrene Grene den første lavprisbutikken i Danmark, og allerede fra første dag en butikk som skilte seg ut fra mengden.

Varesortimentet var den gang (i stor grad) typisk prisfølsomme partivarer som kaffesnaps og lignende. Senere begynte ambisjonsnivået å stige, og det ble større fokus på den estetikken i varepresentasjonen som i dag kjennetegner Søstrene Grene. Dette skjedde blant annet fordi man begynte å importere varer fra hele verden, ikke minst ting til boligen, som naturlig nok stilte høyere krav til presentasjonen.

Ideen om butikken som et marked oppstod også svært tidlig. Inspirasjonen var hentet fra markeder i middelhavsområdet, der handlende tilbød varene sine i en sjarmerende og hektisk blanding av farger, dufter og lyder.

For å skape den samme effekten, ble butikken bygget opp på en slik måte at vareoppstillingene var flyttbare, og produktene ble blandet ut fra en estetisk sammenheng, fremfor ut fra produktfellesskap slik vi kjenner det fra andre butikker. Spillet mellom lys og skygge var et annet virkemiddel som ble tatt i bruk. Varene ble presentert i trekassene de ankom i, og ble ikke pakket i emballasje, slik at kundene fikk mulighet til å ta på varene og (ikke uvesentlig) man sparte på omkostningene til emballasje.

I 1989 begynte en ny æra for de to søstrene med åpningen av to nye butikker - denne gang i Aalborg og Herning. I mellomtiden hadde partivarene blitt avløst av nøye utvalgte produkter, spesielt innkjøpt over hele verden.

Prinsippet var (og er fortsatt) innkjøp i store kvanta direkte hos produsenten for å oppnå lavest mulig pris. Et annet viktig kriterium er at alle varene skal oppfylle visse estetiske og kvalitetsmessige kriterier.

I dag har Søstrene Grene butikker over hele landet, og de første butikkene utenfor Danmark er på trappene

 


Velkommen til min søstrene grene blogg:)

Dette er den første posten på min nye blogg:D<3

Les mer i arkivet » August 2010
hits